תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט

לסטודנטים ותיקים,
לזוגות, לזוגות עם ילדים (ותיקים וחדשים), לסטודנטים חדשים
תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים 
שלמדו בעבר:
15/4/2018 עד 6/5/2018.
למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.
תאריכים:
מועד עזיבת המעונות בסיום סמסטר חורף תשע"ח: 15.3.2018.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ח: 18.3.2018
בשעות 8:00 עד 12:00.

מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תשע"ח: 19.3.2018, 20.3.2018
מועד הגשת
בקשות מעבר אחרי תחילת סמסטר אביב - 26.3.2018