גובה שכר דירה במעונות- אוכלוסיות מיוחדות

קפיצה אל האזור הרצוי


פוסט ד"ר- תוספת 15%
שכר דירה במעונות עבור פוסט ד"ר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
121שלון בודד865
65משפחות מגדלים1843
66מגדלים1626
62שלון1626
64קסל משפחות1935
122שלון זוג משופץ1731
119סנט יחיד1095


סגל חוזר- תוספת 30%
שכר דירה במעונות עבור סגל חוזר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
107משפחות- 4 חדרים2701
106משפחות- 3 חדרים2424
1052 חדרים2010


ביה"ס הבינלאומי- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור ביה"ס הבינלאומי
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)1025
35קנדה בודד991
41סנט (2 בחדר)700
40בודד תחתון682
65משפחות מגדלים א'2202
66מגדלים זוגות1937
45קנדה בודד ממוזג922


תארים מתקדמים- תוספת 40%
שכר דירה במעונות עבור תארים מתקדמים
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)1025
37נווה אמריקה1032
35קנדה בודד991
45קנדה בודד ממוזג922
72מזרח חדש זוגות1955
105משתלמים- 2 חדרים2058
106משתלמים- 3 חדרים2489
107משתלמים- 4 חדרים2779


אורחים בקמפוס
שכר דירה במעונות עבור אורחים בקמפוס
שם מעוןשכר דירה בשקלים
בודד1250
כפר הסמכה1650