טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:

ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה: 01/11/2019 עד 10/1/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לסטודנטים ותיקים: 01/1/2020 עד 10/1/2020.

סטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.