תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

מועד רישום למעונות לסמסטר אביב תש"ף: 1.1.2020 - 10.1.2020
מועד יציאה מהמעונות בסוף סמסטר חורף תש"ף: 12.3.2020
מועד מעברים בין המעונות לקראת סמסטר אביב תש"ף: 15.3.2020
כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תש"ף: 17.3.2020, 18.3.2020,
בין השעות 08:00 ל - 13:00.