תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תש"פ.

רישום לסטודנטים חדשים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה - 20/10/2018 עד 30/6/2019  באתר רישום וקבלה או באתר newstud.technion.ac.il.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים תושבי חיפה והסביבה, זוגות וזוגות עם ילדים - 14/4/2019 עד 30/6/2019 באתר זה.
רישום לסטודנטים ותיקים רווקים, זוגות וזוגות עם ילדים - 14/4/2019 עד 3/5/2019 באתר זה.

סיום מגורים בסוף סמסטר אביב - 28/7/2019.

מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תשע"ט: 29/7/2019 בשעות 8:00 עד 13:00.

מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תשע"ט: 29/7/2019 בשעות 8:00 עד 13:00.

מועד רישום למעונות לסמסטר קיץ: 3/5/2019 עד 26/5/2019.