טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
לסמסטר אביב תשע"ח - ההרשמה הסתיימה.
ההרשמה לסמסטר חורף תשע"ט לזוגות חדשים: 15/4/2018 עד 30/6/2018.
לסטודנטים ותיקים:
15/4/2018 עד 6/5/2018.
לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - למבקשים דיור לזוגות
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.