טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לזוגות ללא ילדים המתחילים את לימודיהם בחורף תשפ"א: 1/4/2020 עד 31/8/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לזוגות ללא ילדים ותיקים: 1/4/2020 עד 30/4/2020.

סטודנטים ותיקים: לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר חורף: יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.