טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לזוגות ללא ילדים המתחילים את לימודיהם באביב תש"פ: 1/11/2019 עד 10/1/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לזוגות ללא ילדים ותיקים: 01/1/2020 עד 10/1/2020.


סטודנטים ותיקים: לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר חורף: יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.