טופס בקשה למגורים במעונות למשפחות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לזוגות עם ילדים המתחילים את לימודיהם באביב תש"פ: 1/11/2019 עד 10/1/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תש"פ לזוגות עם ילדים ותיקים: 1/01/2020 עד 10/1/2020.


לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.