טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לזוגות עם ילדים המתחילים את לימודיהם בחורף תשפ"א: 1/4/2020 עד 31/8/2020.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"א לזוגות עם ילדים ותיקים: 1/4/2020 עד 30/4/2020.

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.