הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות לתארים מתקדמים.

תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".  

מועד ההרשמה: 1/4/2020 - 24/4/2020.

 

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:

רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).

זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).

זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

אתר המעונות

תאריכים רלבנטיים קרובים:
מועד עזיבת המעונות בסיום סמסטר אביב תש"פ: 29/7/2020.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תש"פ: 4/8/2020 בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תש"פ: 14/6/2020 - 19/6/2020.